Spring til indhold

Donationer

GBS|CIDP Patientforeningen er finansieret af kontingent fra foreningens medlemmer samt bidrag fra virksomheder, organisationer og fonde:

2019:
Bidrag fra GBS|CIDP Foundation International til opstart af foreningens aktiviteter: 12.780 kr.

2020:
Legat fra Ellen & Carl Tandrups Mindelegat på 25.000 kr.
Legatet kan af bestyrelsen disponeres til aktiviteter rettet mod foreningens patientgruppe og til drift a foreningen.

Facebook Del på Facebook.