Spring til indhold

Medlemsskab og donationer

Patientforeningen er drevet af frivillige, der arbejder ulønnet og selv dækker egne omkostninger. Men da driften af hjemmeside og andre nødvendige omkostninger nødvendiggør indtægter, er kontingentet sat til 50 kr. årligt. Alle som har en interesse i patientforeningens arbejde, kan melde sig ind ved at udfylde nedenstående.
Kontingent kan indsættes på foreningens bankkonto

Bank:          Nordea, Regnr.: 2316 Kontonummer: 4397 182 520.

Angiv venligst dit navn, så vi kan registrere din indbetaling (NB–du må gerne indbetale mere end 50 kr.) Medlemskab giver ikke her og nu andre fordele, end at du er med til at støtte arbejdet med at få gjort den danske del af foreningen for GBS og CIDP gjort levedygtig. Men du kan som medlem være med til at bestemme, hvor foreningen skal hen. Der er i Danmark ca. 300 patienter med CIDP, og der er hvert år ca. 100 nye patienter med GBS. I USA og en række andre lande er der lokale grupper af GBS og CIDP patienter, som gensidigt støtter hinanden, arrangerer foredrag om vores sygdomme og fælles events. Noget af det samme kan vi gøre i Danmark, men på vores egen måde. Se fx. http://www.gbs-cidp.org

    Din tilknytning (afkryds felt)
    GBSCIDPMMNPårørendeAndet (specificer i tekst

    Kontrolspørgsmål: Hvor mange fingre er der på en hånd? (skriv antal med tal)

    Facebook Del på Facebook.