Spring til indhold
  1. Geografisk variation i Guillain-Barré Syndrom (GBS)Til alle patienter som har deltaget i IGOS studiet og andre som interesserer sigfor Guillain Barre Syndrom (GBS). Jeg kan med glæde meddele, at de første afen lang række vigtige resultater fra undersøgelsen nu er blevet offentliggjort i det internationalt anerkendte tidsskrift “Brain” under titlen “Regional variation of Guillain Barré Syndrome”. Endnu engang tak for Jeres velvillige deltagelse og gode samarbejde. Det Internationale GBS Outcome studie (IGOS) blev startet op for at identificere faktorer som bestemmer sygdomsmodtagelighed, variation og prognose mhp. at forbedre forståelse, diagnose og fremtidige behandlingsstudier indenfor GBS. Den nævnte artikel er baseret på de første 1000 deltagere med en opfølgning på mindst 1 år og omhandler variation i præsentation, forløb og udfald mellem patienter. 76 af de 1000 patienter er fraDanmark.GBS er en variabel lidelse med hensyn til sværhedsgrad og neurologiske symptomer. Tidligere undersøgelser har vist at GBS kan variere geografisk, men forskellene er aldrig blevet undersøgt i det samme studie. Denne undersøgelse omfatter alle patienter inden for det diagnostiske spektrum med det formål at beskrive variationen af GBS over hele verden.Vi har sammenlignet tre regioner baseret på geografi, indkomst og tidligere beskrevet forekomst af GBS subtyper: Europa/Amerika, Asien (uden Bangladesh) og Bangladesh. GBS opdeles ved hjælp af neurofysiologisk strømundersøgelse i om det er myelinet (fedtskeden) omkring nerven eller axonet (selve nervefibrene) der rammes. Derudover er der forskellige variationer af sygdommen fx sensomotorisk (rammer både føle og muskel nerver), motorisk (rammer kun muskelnerver), Miller Fisher Syndrom (rammer først og fremmest øjenmuskler
Facebook Del på Facebook.