Generalforsamling Indkomne forslag

1 Forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen foreslår vedtægter som vedhæftet:

Foreningens vedtægter foreslås ændret som vedlagt.

§4 Generalforsamling

 • Afholdes februar – marts måned. Naturlig følge af en ændring af regnskabsår.
 • Foreningens adresse er formandens adresse eller en af bestyrelsens besluttet adresse.
 • Tilføjes ”9. Valg af kritisk revisor” som et punkt på dagsordenen.

§6 Bestyrelsen

Antallet af bestyrelsesmedlemmer foreslås ændret til maksimalt 9 og indtil 2 suppleanter. Begrundelsen er, at det vil være hensigtsmæssigt at åbne op for muligheden for at supplere bestyrelsen mellem generalforsamlingerne, såfremt der er medlemmer, som ønsker at gøre et arbejde for foreningen.

§7 Daglig leder

Afsnittet er omformuleret.

§10 Regnskab

Regnskabsåret foreslås ændret til at følge kalenderåret.

Tegningsreglerne indskydes som et selvstændigt punkt, hvorfor de efterflg. Paragraffers nummereres anderledes.

§11 Tegningsregler

Tegningsreglerne er præciseret grundet ændring af ”§7 Daglig leder”.

§13 Ophævelse af foreningen

Den Internationale forening for GBS og CIDP skal overtage foreningens aktiver i tilfælde af ophævelse.

Punktet er vedtaget.

Facebook Del på Facebook.

13 tanker om “Generalforsamling Indkomne forslag”

 1. Peter Luckow-Nielsen

  For mig er det svært at tage stilling til foreslået ændringer i vedtægterne men anser det for at være OK

 2. Søren Søndergaard

  Når det i beretningen skrives, at en omdelt folder til landets neurologiske afdelinger har udløst beskedne fem henvendelser, skulle vi måske efterspørge, om kontakten Forening – Afdeling – Patient faktisk etableres og i så fald, om patient og/eller pårørende fandt informationen nyttig og relevant. Der tilkommer omkring 100 patienter/år.
  Eller visiteres patienterne til andre afdelinger end de neurologiske, afdelinger, som ikke har folderen?

 3. Jeg stemmer for vedtægtsændringerne.
  Langt de fleste patienter med GBS af en vis sværhedsgrad kommer på de regionalt specialiserede afdelinger i den akutte sygdomsfase.
  Måske folderen drukner i meget anden information. Ofte har patienterne tjekket “Google” så det er vigtigt at hjemmesiden kommer højt i søgelisten.
  Hurtig søgning i dag viser at man skal søge meget specifikt på GBS patientforening/information for at komme til hjemmesiden:

  Søgning:
  GBS: Ikke blandt øverste 50
  Guillain-Barre Syndrom: Ikke blandt øverste 50, men den internationale forening nr. 23
  guillain barre patientforening: Ikke blandt øverste 50
  gbs patientforening: 1. hit!
  gbs patientinformation: 1. hit

  1. Arne Tolstrup Madsen

   Jeg er helt enig; god placering i Google søgninger er meget vigtig. Og som Thomas eksempler viser er det ikke tilfældet nu.

   Dels findes der værktøjer til at hjælpe med det, og dels har Google på deres hjemmeside omfattende råd til hvad der kan forbedre placeringen. Endelig kan man gratis få analyser fra Google for ens egen hjemmeside, der kan hjælpe med en bedre synlighed. Så der bør nok investeres en del tid på disse vigtige tiltag.

   1. Jeg er fuldstændig enig. Og det er lige nøjagtig tid der skal investeres. Men jeg har et arbejde, en syg hustru og mig selv med CIDP samt fritid, så jeg synes ikke jeg kan gabe over mere. Men er der nogen der har lyst til at tage over, så er den eller de meget velkommen. Og det her er ikke ment som et surt opstød, men mere en forståelse for, at det er ikke bare lige noget man gør. Men ellers som sagt enig.

    1. Arne Tolstrup Madsen

     Vi er en ung forening endnu og det er ganske naturligt, at søgemaskine optimering [SEO] er en opgave der endnu ikke har været tid til. Jeg ser intet surt opstød, kun en aldeles rimelig konstatering. Hjemmesiden i sig selv har jo også taget tid. Så arbejdet må fordeles og tage hensyn til hvor meget tid den enkelte kan investere i det. Selvom jeg er datalog har jeg ikke speciel kendskab til SEO; men er villig til at se på det og bruge tid på det. Men har vi i medlemsskaren personer med kendskab til SEO vil det være dejlig med hjælp.

     1. Korrekt. Men selv med en SEO, så vil en hjemmeside som vores måske være 1 – 2 år om at nå rimeligt højt op. Det er jo 2 stk. sygdomme der ikke er det store hype om, så det er begrænset hvor mange der søger. Jeg tror, at det hvis vi kan blive linket fra de noget større hjemmesider, f.eks. https://sjaeldnediagnoser.dk/, det vil gavne, men mon ikke det er noget der stille og roligt kommer. Hjemmesiden har jo ikke eksisteret i mere end maks. 6 måneder.

 4. Dejligt med en dialog og kommentarer:
  Vedr. “Sjældne sygdomme”, så er det op til den nye bestyrelse. For en forening af vores størrelse koster det 1000 kr/år. Normalt er foreningen ikke for erhvervede sygdomme. Vi er dog nævnt under andre patientforeninger.
  Vedr. søgning på Google, så er det korrekt, og hvis fx Arne og Bjarne sammen kan finde en mulig overkommelig løsning, så vil det være perfekt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *