Generalforsamling forløb.

 • 31/10. Valg af dirigent: Bjarne er med 13 ud af 22 stemmeberettigede valgt.
 • 15/11. Generalforsamlingen er hermed startet. Jeg takker for valget som ordstyrer, og vil på fornemmeste vis, guide jer/os igennem generalforsamlingen.
 • Jeg kan konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt, både via foreningens hjemmeside, og ved udsendelse af mail.
 • Vi hopper derfor videre til punkt 2 på dagsordenen. Er der spørgsmål eller kommentarer, så er der åbent i 2 dage t.o.m. 18/11 kl. 24.00, så lukker jeg den ned efter afstemning. Så meget gerne stem for eller imod beretningen nu.
 • 19/11. 7 personer har stemt for beretningen, og ingen har stemt imod, så den er enstemmig vedtaget.
 • Næste punkt på dagsordenen, Økonomi, er klar til kommentarer og afstemning. Der er åbent i 2 dage t.o.m. 20/11 kl. 24.00, så lukker jeg den ned efter afstemning.
 • 21/11- 5 personer har stemt ja til økonomi, og ingen imod. Punktet er enstemmig vedtaget.
 • Punktet indkomne forslag er åbent for afstemning til og med d. 22/11 kl. 00.00
 • Indkomne er forslag er enstemmig vedtaget. 7 stemte for og ingen imod.
 • 23/11. Næste punkt på dagsordenen er Fastsættelse af kontingent. Der er åbent for kommentarer til og med d. 25/11 kl. 00.00
 • 24/11. Der er stillet forslag om forhøjelse af kontingentet til 100 kr., hvorfor der stemmes forslag om at kontingentet fastsættes til 100 kr.
  Der stemmes derfor om et kontingent på 50 kr. eller 100 kr.
  Stemmerne afgives ved at skrive 50 eller 100
  Afgørelsen vedtages med simpelt flertal. Ved lige antal stemmer fastholdes kontingentet på 50 kr.
 • 28/11. Der er 10 der har “stemt” om kontingent, og resultatet blev således:
  For kontingent til 100,- kr.: 4 personer
  For kontingent til 50,- kr.: 6 personer
  Så kontingentet fortsætter uændret på 50,- kr. årligt
 • 28/11. Da der ikke er nogen der har stemt imod Handlingsplanen, er den enstemmig vedtaget

1/12. Budgettet er enstemmig vedtaget.

4/12. Valg af bestyrelse enstemmig vedtaget

5/12. Det er enstemmig vedtaget, at Lars Sørensen er valgt som kritisk revisor.

8/12. Eventuelt er vedtaget.

Facebook Del på Facebook.